TAG: služby

...je přidružen k následujícím článkům:
Zavádění e-learningu včetně systému řízení vzdělávání do výukového procesu by mělo vždy vycházet z vnitřních potřeb instituce, která dbá o rozvoj lidských zdrojů. Nejde jen o digitalizaci výuky, ale o přechod ke znalostní společnosti, kde je dostupnost informací odkudkoliv a kdykoliv základním předpokladem udržitelného rozvoje.

Naše služby zaměřujeme na pracovníky firem, škol i úřadů, kteří se v různých rolích účastní vzdělávacího procesu.

Analýza vzdělávacích potřeb instituce

Jako systémový integrátor má PragoData Consulting dlouholeté zkušenosti s analýzou procesů zákazníka. Analýza vzdělávacích potřeb je specifickou formou procesní analýzy a pokrývá potřeby společnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Tvorba e-learningové koncepce

V návaznosti na analýzu vzdělávacích potřeb lze sestavit individuální koncepci zavádění e-learningu jak v oblasti tvorby nebo nákupu kurzů, tak při návrhu systémové podpory vzdělávání.

E-learning pro školy

Systém počátečního vzdělávání je z hladiska e-learningu velmi specifickým prostředím. Škola se musí zaměřit současně své primární poslání, tedy vzdělávání svých studentů a současně musí dbát na rozvoj vlastních lidských zdrojů, kterými jsou pedagogové a další pracovníci.

Firemní vzdělávání

Nabídka služeb v oblasti firmeního vzdělávání zahrnuje implementaci a customizace systému řízení vzdělávání, propojení s firemním portálem (intranetem), integraci e-learningu v rámci IT infrastruktury zákazníka nebo komplexní dodávky kurzů.

Konzultace a workshopy k vybraným tématům

Na základě požadavků zákazníka nabízíme odborné konzultace a workshopy k vybraným tématům, které mohou pomoci lépe realizovat vzdělávací aktivity zákazníka. Hlavním cílem je identifikace problémů při implementaci vzdělávání, hledání řešení a aktivní zapojení zaměstnanců do realizace vzdělávání s využitím e-learningu nebo kombinovaných forem vzdělávání.

Metodická podpora při tvorbě kurzů

Tvorba kurzů je multidisciplinární disciplina realizace vzdělávacího obsahu a formy. Nabízíme metodiku i doplnění potřebných profesí pro komplexní realizaci elektronického vzdělávání. Při podpoře vývoje kurzů vycházíme z potřeb společnosti, spolupráce s odborníky na daná témata a didaktiku, využíváme nejmodernější technologie pro tvorbu multimediálního obsahu, interaktivních objektů, simulací a animací.


 

Moodle a e-learningové systémy pro Vás

Elektronická podpora vzdělávání, ať už zaměstnanců, studentů a žáků škol nebo veřejnosti, se stává významným racionalizačním nástrojem učebního procesu. Správně nastavená e-learningová výuka je úsporná časově, prostorově i ekonomicky a v mnoha případech může zcela nahradit výuku prezenční.

Naším cílem však není eliminovat v dnešní technické době tolik potřebný lidský kontakt. I prezenční výuka může být efektivně doplněna e-learningovou formou a rozšířit tak vzdělávání mimo časově a prostorově omezený rámec instituce.

Moodle je velmi oblíbený Learning Management System (LMS – systém řízení vzdělávání). Přečtěte si více o LMS Moodle .

Pokud vás zajímá jak Moodle pracuje, podívejte se na naši instalaci .


weby_im

Kurzy a školení, Moodle

moderní e-learning pro školy i firemní vzdělávání


Služby

podpora zavádění e-learningových forem do vzdělávacího procesu instituce
flash_im
anim_im

Řešení

systémová podpora e-learningu
  • LMS Moodle
  • Integrace webových aplikací pro řízení vzdělávání
 
Naše společnost: PragoData Consulting, s.r.o. se stala oficiálním partnerem e-learningoveho systému MOODLE pro Českou republiku.

Moodle partner
Czech Moodle Partner
Máte zájem o nějaký náš produkt či službu?
Chcete se jen nezávazně informovat?

Ing. Marek Kocan
[projektový manažer]

Tel.: +420 545 211 580
E-mail: marek.kocan@pdcon.cz